Консультація для педагогів

Актуальність упровадження технології «Мнемотехніка» в сучасну освіту


«Учіть дитину яким-небудь невідомим йому п'яти словами - він буде довго і марно мучитися, але зв'яжіть двадцять таких слів з картинками, і він їх засвоїть на льоту».
 К. Д. Ушинський
«Мнемотехніка» і «Мнемоніка» - техніка запам'ятовування. Вони походять від грецького «mnemonikon» (на ім'я давньогрецької богині пам'яті Мнемозіни - матері дев'яти муз) - мистецтво запам'ятовування.
 Вважається, що це слово придумав Піфагор Самоський (6 століття до н.е.). Перші роботи з мнемотехніки датуються приблизно 86-82 рр.. до н.е., і належать перу Цицерона і Квінтіліана (рубрика «Історія мнемотехніки»). Спочатку мнемотехніка виникла як невід'ємна частина риторики (ораторського мистецтва) і призначалася для запам'ятовування довгих промов. Сучасна мнемотехніка значно просунулася як в теоретичному, так і в технічному плані і уможливлює не тільки фіксацію в пам'яті послідовності текстового матеріалу, але й дозволяє безпомилково запам’ятати будь-яку точну інформацію: списки телефонних номерів, хронологічні таблиці, різноманітні числові таблиці, анкетні дані, складні навчальні тексти, що містять велику кількість термінології і числових відомостей і т.п.
         Якщо раніше психологи намагалися порівнювати пам'ять людини з пам'яттю технічних пристроїв, то останнім часом спостерігається зовсім протилежне. Творці сучасних комп'ютерів і програмного забезпечення черпають свої ідеї з підручників нейрофізіології.
 В сучасному інформаційному просторі останнім часом спостерігається катастрофічний розрив між стрімким зростанням високих технологій та колишньої «поглинанням» інформації мозком людини. Тому що люди не вміють працювати з інформацією, не вміють швидко читати, не вміють запам'ятовувати. Мнемотехніка значно підвищить здатність до навчання будь-яких дисциплін і дасть вам можливість не відставати від технічного прогресу.
 Інформаційне перевантаження, що властиве нашому часу, має вплив особливо на дітей. Інтенсифікація навчального процесу приводить  до  цілого  ряду  порушень  у  стані  здоров’я дошкільників  і школярів. Тому педагоги вимушені шукати шляхи оптимізації навчального процесу,  використовувати  технології, які  максимально  знижують інформаційне  навантаження  на дітей.  Одним  із  найефективніших  методів зниження зазначеного негативного  впливу,  на  нашу думку,  є застосування мнемотехнічних  методів  запам’ятовування,  що  дозволить оптимізувати процес навчання.
Актуальність мнемотехніки для дошкільнят обумовлена тим, що саме в цьому віці в дітей переважає наочно-образна пам'ять. Найчастіше запам'ятовування відбувається мимоволі, просто тому, що якийсь предмет або явище потрапили в поле зору дитини. Якщо ж він буде намагатися вивчити і запам'ятати те, що не підкріплене наочної картинкою, щось абстрактне, то на успіх розраховувати не варто. Мнемотехніка длядошкільнят якраз допомагає спростити процес запам'ятовування, розвинутиасоціативне мислення і уяву, підвищити уважність. Більш того прийоми мнемотехніки в результаті грамотної роботи вихователя призводять до збагачення словникового запасу та формування зв'язного мовлення. 
Мнемотехніка – це процес засвоєння нової інформації за допомогою спеціальних методів і прийомів. Це нова освітня технологія, що допомагає кожній дитині комфортно та легко здобувати знання у будь-якому віці.Мнемотехніка використовує природні механізми пам'яті мозку і дозволяє повністю контролювати процес запам'ятовування, збереження і пригадування інформації.
Мнемотехніка допомагає вирішити такі основні навчальні та виховні завдання:
 -    розширюються творчі можливості дитини, завдяки гармонійній роботі лівої (логіка) і правої (творчість, образне мислення) півкулі головного мозку;
 - формується вміння ефективно і самостійно вчитися;
 - підвищується самооцінка дитини завдяки результативності у навчанні;
 - зменшуються стреси від навчання;
 - збільшується навчальна мотивація, а з нею успіхи;
 - звільняється час від запам’ятовування для продуктивної та творчої роботи;
 - розвиток образної пам’яті допомагає сприймати навколишній світ у всій красі;
 -    людина стає більш самостійною в інтелектуальній та практичній роботі, а це підвищує її адаптацію у соціумі;
 -    активізація внутрішніх механізмів  засобами мнемотехнології.
 Прийоми мнемотехніки полегшують  запам’ятовування  дітьми  нової інформації та збільшують обсяг пам’яті шляхом утворення додаткових асоціацій. В даний час створена безліч методик раціонального запам'ятовування, проте по колишньому суть їх одна — спочатку запам'ятовується який-небудь опорний ряд (фон), до якого підібрані асоціації. Асоціація — уявний зв'язок між двома предметами, фон — це те, що ви добре знаєте до найдрібніших подробиць. Тоді для того, щоб запам'ятати безліч якихось фактів, їх потрібно з'єднати (асоціювати) з тим, що вам добре знайомо. Збільшена кількість інформації і необхідність запам'ятовувати багато і надовго відродила інтерес до цієї області практичної психології.
         Добре відомо, що мова мозку — це образи. І, перш за все, зорові образи. Якщо звертатися до мозку на його мові, він виконає будь-які наші команди, наприклад, команду «запам'ятати». Але де узяти такі програми, які дозволять нам спілкуватися з мозком і кодуватимуть телефони, дати, номери автомобілів на його образну мову? Мнемотехніка і є такою програмою. Вона складається з декількох десятків розумових операцій, завдяки яким удається «налагодити контакт» з мозком і узяти під свідомий контроль деякі його функції, зокрема, функцію запам'ятовування.
В дошкільному віці переважає наочно-образна пам’ять, запам’ятовування  має  переважно  мимовільний  характер:  діти краще запам’ятовують  події,  предмети,  факти,  явища,  що близькі  до  їхнього життєвого досвіду. Тому вся нова інформація, нові знання мають спиратися на  життєвий  досвід  дітей. Ми створюємо  асоціації  із  добре  знайомими поняттями, і отримуємо бажаний результат. Використання технології «Мнемотехніка» в освітньому процесі спільної та самостійної діяльності сприяє:
- розвитку основних психічних процесів - пам'яті, уваги, образного мислення;
- вмінню дітей перетворювати абстрактні символи, образи (перекодування інформації);
- формуванню умінь і навичок у дітей сприйняття, відтворення,   використання засобів технології;
- розвитку вміння працювати за зразком, за правилами, слухати дорослого і виконувати його інструкції;
- розвитку творчих здібностей дітей, вмінню самим складати схеми і відтворювати їх.
- розвитку зв'язного мовлення, розширення і збагачення словникового запасу дітей;
 -  розвитку дрібної моторики руки;
- формуванню навичок співпраці, взаєморозуміння, доброзичливості, самостійності, ініціативності, відповідальності;
- формуванню цілісного сприйняття навколишнього світу;
- розвитку інтересу, мотивації до вивчення нового, невідомого в навколишньому світі, приймати активну участь в освітньому процесі;
- розвитку вміння вирішувати інтелектуальні і особистісні завдання адекватно віком, застосовувати знання і способи діяльності у вирішенні завдань;
- створенню умов, які сприяють взаємодії і співпраці з батьками дітей.
         Дошкільний вік – це вік образних форм свідомості, і основними засобами, які дитя опановує в цьому віці, є образні засоби: сенсорні еталони, різні символи і знаки (перш за все це різного роду наочні моделі, схеми,таблиці та інше).
 Використання узагальнень дозволяє дитяті узагальнити свій безпосередній досвід. Як встановлено дослідженнями психологів Л.Венгера, А.В.Запорожца, Ж.Піаже  та інших, головний напрям розвитку образного мислення, уяви, пам'яті полягає в опануванні дитяти здібності до заміщення і просторового моделювання. Зміст мнемотехніки в тому, що будь-яке слово можна намалювати, проасоціювати з зоровим образом. Можна навіть цілу розповідь представити в картинках. Великий педагог К. Д. Ушинський вважав, що для дитини запам’ятати що-небудь на слух занадто складно, в той час як з допомогою картинок навіть об’ємні оповідання та вірші він може швидко згадати. Найяскравіший приклад мнемотехніки — це фраза «кожен мисливець бажає знати, де сидить фазан», завдяки якій багато вивчили послідовність кольорів у веселці.
Маленькій дитині ще складно контролювати свою увагу і пам’ять. Часто батьки скаржаться на недоладну мову, нездатність правильно скласти речення дитиною, невміння контролювати темп і гучність мовлення. Запам’ятати щось абстрактне для дошкільника — взагалі важка задача. Так як у малюків переважає зорова пам’ять, добрі результати дає мнемотехніка, яку логопеди успішно застосовують багато років. Мнемотехніка також добре розвиває мова та асоціативне мислення.
 У дитячому саду часто використовують мнемотаблиці: картинки з зображенням якого-небудь предмета. Після запам’ятовування назв предметів малюкам пропонують скласти речення з кількох таких картинок. Самі картинки бажано робити кольоровими: дитина запам’ятовує, що яблуко — червоне, лисиця – руда і так далі. Мнемотаблиці діти сприймають як гру, можна попросити їх намалювати самим картинки для розповіді, це буде цікаво і весело. Як ви думаєте, чому в дитячих садках на шафках завжди намальовані картинки? Картинка допомагає дитині запам’ятати свій шафку. Це ще один приклад мнемотехніки.
Звичайно, мнемотехніка – не єдиний спосіб зміцнення пам’яті дошкільнят, і не варто обмежуватися тільки нею. Але вона відмінно допомагає розширити словниковий запас, зняти затискачі, і розвинути уяву.
Можна й далі перераховувати нововведення, які внесла технологія «Мнемотехніка» в освітній процес, але й вище переліченого цілком достатньо для того, щоб зрозуміти, що перед вами абсолютно нова технологія, зовсім не схожа на звичні системи запам'ятовування.Використані джерела:
1.Чепурний Г. Мнемотехніка6 технологія ефективного засвоєння інформації в умовах сучасної освіти// Тернопіль, Мандрівець, 2015.
          2. Большева Т. В. Вчимося по казці. Розвиток мислення дошкільників за допомогою мнемотехніки: Навчально-методичний посібник. 2-е вид. испр. - СПб.: «ДИТИНСТВО-ПРЕС», 2005. - 96 с.
3. Полянська Т. Б. Використання методу мнемотехніки в навчанні рассказыванию дітей дошкільного віку: Навчально-методичний посібник. - СПб.: ТОВ «ВИДАВНИЦТВО «ДИТИНСТВО-ПРЕС», 2010. - 64 с.
         4. Ушакова О. С., Гавриш Н.В. Знайомимо дошкільнят з художньою літературою: Конспекти занять. - М: ТЦ «Сфера», 1998. - 224 с.

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Конспекти логопедичних занять